bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Piątek, 3 Luty 2012
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia

Przedszkole jest placówką opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną. Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez radę pedagogiczną spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Garwolinie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest mazowieckie Kuratorium Oświaty. Godziny otwarcia: przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00

Interesanci przyjmowani są w kancelarii Przedszkola w dniach -wtorek-środa ,piątek w godzinach 8-13.00 Podania ,wnioski i pisma interesantów można wysyłąć na adres

Publiczne Przedszkole nr 8 'Plastus' 08-400 Garwolin ul.II Armii Wojska Polskiego 30  lub meilem; pp8garwolin@o2.pl


DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone