bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Środa, 4 PaĄdziernik 2017
Rada Rodziców

Skład Prezydium:

Przewodniczący Rady Rodziców  ;

Pani  Joanna Moch

Zastępca przewodniczącego ; Karolina Paplińska

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

Przewodnicząca –  Agnieszka Zuchniak

Członek Komisji –Izabelle Więckiewicz

Skarbnik -obsługa księgowa- Pani  Monika Przybysz

 

Na podstawie art. 83 Ustawy z dnia 14 XII 2016 Prawo Oświatowe  /Dz. U z 2017 poz. 59 i 949 oraz rozdz. VII pk t3 ,pkt.4 pkt 5 Regulaminu Rady Rodziców Rada Rodziców uchwala propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019  w wysokości 130 zł  rocznie słownie ; sto trzydzieści złotych

  1. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, semestralnie lub za cały rok .
  2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za drugie wynosi 50 proc. zwykłej składki ,natomiast trzecie i czwarte z rodziny  składka jest nie pobierana
  3. Składki należy wpłacać w księgowości Przedszkola lub na konto bankowe rady Rodziców.
  4. Fundusze zebrane w roku szkolnym  2018/2019 zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na finansowanie :

a) imprez grupowych, zajęć ,warsztatów dla dzieci, nauczycieli i rodziców
b) wycieczek, uroczystości, imprez plenerowych,
c) zakup paczek np.słodycze ,książki,zabawki/,
d) remontów pomieszczeń przedszkola ,zakup drobnych urządzeń, sprzętu,
e)zakupu  materiałów plastycznych, papierniczych, w tym  do upiększenia sal, koła do origami
f) zakupu pomocy dydaktycznych dla grupy,
g) zakup wyprawek dla 5 i 6 latków /dyplomy, antyramy,kubeczki,teczki, książki/ itp.
h) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
i) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoprzedszkolnym, gminnym ,ogólnopolskim ,dopłacanie do warsztatów ,szkoleń dla nauczycieli ,rodziców,
j) zakup zabawek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego, wywoływanie zdjęć do kronik,
k) zakup środków czystości, paliwa do kosiarek i pokrywanie kosztów dowozu ,wyjazdów dzieci, zakup drobnego sprzętu domowego ,sprzętu sportowego ,muzycznego ,
l) inne wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola,

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-12-05 13:46:59
UCHWAŁA w sprawie zmian w statucie przedszkola
2018-12-05 13:43:55
Statut Publicznego Przedszkola Nr 8 ,,Plastuś” w Garwolinie
2018-12-05 13:39:01
System wspierania dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2018-12-05 13:34:15
System bezpieczeństwa w przedszkolu
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 19:32:58
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone