bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Czwartek, 2 Luty 2012
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści

Koncepcję pracy naszego przedszkola zawiera analizę jakości pracy przedszkola, zasady i procedury przedszkolne , które regulują prace we wszystkich sferach życia przedszkola

Spis treści
A. Nasza placówka o sobie

 1. Instytucja utrzymująca placówkę
 2. Położenie
 3. Otoczenie socjalne
 4. Pomieszczenia i tereny zewnętrzne
 5. Struktura grup dzieci
 6. Personel

 

B. Warunki pracy i cele pedagogiczne

 1. Jaką wartość ma dla nas wychowanie w placówce?
 2. Jak rozumiemy naszą rolę jako wychowawcy? Standardy pracy nauczycieli
 3. Jaką mamy wizję dziecka?
 4. Jakie prawa ma dziecko?
 5. Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?
 6. Cele koncepcji pracy wraz z skróconą wersją koncepcji
 7. Misja i wizja przedszkola

 

C. Zasady naszej pracy

 1. Czy pracujemy kierując się określonym podejściem pedagogicznym?
 2. Pojedyncze dziecko w grupie
 3. Czy mamy grupy mieszane wiekowo?
 4. Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy?
 5. Czy stosujemy formy pracy otwartej?
 6. Czas wolny, oferty i praca na co dzień
 7. Jak odbywa się planowanie pedagogiczne?
 8. Jak powstają treści, tematy pracy pedagogicznej?
 9. Dzieci obcokrajowców w naszej placówce
 10. Integracja dzieci niepełnosprawnych
 11. Dzieci różnych wyznań w naszej placówce

 

D. Indywidualne kwestie merytoryczne

 1. Nasz dzień, dzień nauczyciela /dokumentacja/
 2. Reguły w naszej placówce
 3. Wystrój wnętrz
 4. Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia i wychowania ekologicznego?
 5. Adaptacja nowych dzieci

 

E. Aspekty uzupełniające odnośnie poszczególnych grup wiekowych

 1. Praca z dziećmi w poszczególnych grupach / podstawowe standardy osiągnięć dzieci po ukończeniu naszego przedszkola
 2. Praca z dziećmi 6-letnimi. Przygotowanie do szkoły

 

F. Współpraca w zespole

 1. Jak pracuje kierownictwo?
 2. Jak podejmuje się decyzje?
 3. Podziały kompetencji w placówce
 4. Jak organizujemy narady służbowe?
 5. Jak wykorzystujemy prace osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin?
 6. Wybór i wprowadzanie nowych pracowników
 7. Jak wygląda współpraca z praktykantami?
 8. Współpraca z personelem administracyjno – obsługowym
 9. Współpraca w ramach zespołu A/ Standardy pracy rady pedagogicznej
 10. Jak organizujemy zajęcia dodatkowe w przedszkolu

 

G. Nasza współpraca z rodzicami

 1. Jak układamy współpracę z rodzicami?
 2. Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?
 3. Program wychowawczy przedszkola

 

H. Kontakty z innymi instytucjami

 1. Współpraca z innymi przedszkolami i ze szkołami
 2. Kontakty z innymi instytucjami
 3. Jak prezentujemy placówkę na zewnątrz

 

I. Dalsza praca nad koncepcją

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2018-03-01 09:28:52
Statut Przedszkola nr 8 Plastuś
2018-02-28 10:12:14
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2017-10-04 16:34:33
Rada Rodziców
2017-06-28 22:13:16
Raport z ewaluacji
2016-09-03 21:00:20
Koncepcja pracy skrócona
2015-11-12 20:08:04
Statut przedszkola
2015-09-30 21:00:57
Program wychowania przedszkolnego
2015-09-30 20:16:28
Rada Rodziców uchwały 2015/2016
2015-09-30 20:16:13
Regulamin Rady Rodziców 2015/2016
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:14:48
Charakterystyka przedszkola
2012-02-03 13:52:18
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
2012-02-02 21:41:12
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści
2012-02-01 07:10:43
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona
2012-01-12 13:57:40
Kadra przedszkola
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2018 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone