Dodaj stronę do ulubionych |  Kontakt    
Biuletyn Informacji Publicznej
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Wtorek, 1 PaĄdziernik 2019
Uchwała Rady Rodziców

Uchwała Nr 2/2019

Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 8 ‘Plastuś’

w Garwolinie z dnia 24 września 2019roku w

sprawie  zatwierdzenia

składu Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

 

§ 1

            Na podstawie art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe  /Dz. U z 2017 poz. 59 i 949oraz punktu 2 Regulaminu Rady Rodziców PP8 w Garwolinie ustala się skład Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców działające od dnia powołania do dnia  30 września 2020  roku.

Skład Prezydium:

Przewodniczący Rady Rodziców -  Marzena Miętkowska

Zastępca przewodniczącej –   Paweł Kotlarski

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców ;

Przewodnicząca –  Katarzyna Piętka

Członek Komisji –Anna Gałązka

Skarbnik -obsługa księgowa-  Monika Przybysz

Sekretarz- Monika Gniedziuk

§ 2

 

1 .Prezydium oraz Komisja Rewizyjna Rady Rodziców działają zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie zaakceptowanym przez Radę Rodziców.

2.Obowiązki sekretarza będzie wykonywała osoba powołana na zebraniu Prezydium RR.

§ 3

 

1.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4

 

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:                      ………………………………

 

(przewodniczący Rady Rodziców

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
NASZE PRZEDSZKOLE
2014-10-09 22:04:57
Podstawa programowa
2014-10-08 21:17:02
Plan współpracy z rodzicami
2014-10-07 19:37:36
Uchwały Rady Rodziców
2014-10-07 19:30:56
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
2012-10-04 19:36:15
Kompetencje Rady Rodziców
2012-10-04 19:35:22
Regulamin Rady Rodziców
2012-02-03 19:26:21
Organizacja placówki oraz ramowy rozkład dnia
2012-02-03 19:14:48
Charakterystyka przedszkola
2012-02-02 21:41:12
Koncepcja pracy przedszkola - spis treści
2012-02-01 07:10:43
Koncepcja pracy przedszkola - wersja skrócona
2012-01-12 19:00:55
Kadra przedszkola
2012-01-12 13:56:43
Regulamin przedszkola
2012-01-09 21:09:37
Regulamin wycieczek i wyjazdów przedszkolnych
2012-01-09 21:03:47
Regulamin spacerów i wycieczek
2012-01-06 21:14:59
Regulamin placu zabaw
2012-01-04 19:26:47
Zajęcia dodatkowe
[ 1 2  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2020 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone