bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Czwartek, 21 Grudzień 2017
Ważne informacje dla Rodziców -nowy rok 2018/2019

ORGAN PROWADZĄCY –

MIASTO GARWOLIN  TEL.25-786-42-42

ORGAN NADZORUJĄCY –MAZOWIECKIE KURATORIUM W WARSZAWIE

pp8garwolin@o2.pl

strona internetowa www.pp8garwolin

Facebook Publiczne Przedszkole nr.8 Plastuś

 

Stawka żywieniowa  wynosi 7 złotych

 Śniadanie 9.00 -           1,70 zł

Obiad 11.45-12.00-       3,60 zł

Podwieczorek -12.00-   1,70

Rodziców dzieci posiadającymi potwierdzone przez lekarza alergie pokarmowe  prosimy o kontakt z wychowawcą lub bezpośrednio z Intendentem w celu ustalenia wytycznych żywienia. Prosimy o współpracę!

 

Dzieci przyprowadzamy od 6.00- do 9.00

Zajęcia  indywidualne ,wyrównawcze oraz koło origami do 9 tej!!!!

Spóźnienia zgłaszamy dzień wcześniej lub danego dnia telefonicznie 25-682-35-40

Rodzice ponoszą koszt za każdą rozpoczętą  godzinę pobytu dziecka, bez podziału na kwadranse czy połowy godzin.

 Godziny płatne 1 zł  6.00-8.00 i  13.00-17.00

 

W obecnym roku nie podpisujemy umów  z rodzicami .

Dyżur dyrektor przedszkola

Poniedziałek 8.30-10.30

Środa 15.00-16.00

oraz w każdy możliwym czasie  w każdej ważnej sprawie

 

W roku szkolnym 2018/2019 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

  1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne;

 

  1. Zajęcia  z języka angielskiego we wszystkich grupach
  2. Zajęcia z religii –wymagana pisemna zgoda rodzica grupa 6 i 5-6 latków
  3. Zajęcia techniki  origami –każda grupa w wyznaczony ranek 8.00-9.00
  4. Zajęcia  metody aktywnego słuchania muzyki z Bati Starauss w każdej grupie  elementy rytmiki

 

numer konta Rada Rodziców

Nr konta: 02 12402728 1111 0000 3989 8896

Kwota na rzecz Rady Rodziców  130 złotych 1 dziecko z rodziny  płaci całą składkę, drugie połowę ,trzecie nie ponosi opłaty

Składka może być płacona w dogodnych w ratach

 Pierwsza rata w listopadzie /przed Mikołajkami/ na konto lub do Pani Intendent

Realizacja bezpłatnej podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00

Dobrowolne ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków  kwota jednorazowa 42,46 zł  suma ubezpieczenia 12 000 zł

Imienna deklaracja  -u Pani Intendent do dnia 14 września ,a składka do końca miesiąca –

28 września 2018

 

 

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
2019-10-01 19:58:39
Plan uroczystości
2019-09-10 19:18:40
Zebranie z rodzicami
2019-06-18 10:03:16
Dyżur wakacyjny - karta zgłoszenia dziecka
2019-06-13 19:32:03
Spotkania adaptacyjne
2019-06-04 10:56:10
Muzyka jest w Nas
2019-05-08 19:45:45
Wiosenne Uroczystości
2019-03-02 12:30:43
Zasady rekrutacji do przedszkola
2019-02-14 08:05:49
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
2019-01-05 21:17:01
Styczniowe uroczystości
2018-10-07 17:37:20
post
2018-10-06 19:36:45
Roczny plan pracy
2018-10-06 19:29:53
Programy 2018/2019
2018-09-04 18:34:42
Język angielski w przedszkolu
2018-09-03 19:24:24
Rok Szkolny 2018/2019
2018-06-04 19:27:16
RODO
2017-12-21 17:08:04
Ważne informacje dla Rodziców -nowy rok 2018/2019
2017-06-26 20:59:32
PODZIĘKOWANIA
2017-05-06 19:58:36
Smak Europy
2017-02-06 21:14:54
Miejski Grant Oświatowy 2017
2017-02-06 18:40:58
KORP
[ 1 2 3  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone