bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Poniedziałek, 3 Wrzesień 2018
Rok Szkolny 2018/2019

ORGAN PROWADZĄCY –
MIASTO GARWOLIN TEL.25-786-42-42
ORGAN NADZORUJĄCY –MAZOWIECKIE KURATORIUM W WARSZAWIE
pp8garwolin@o2.pl
strona internetowa www.pp8garwolin
Facebook Publiczne Przedszkole nr.8 Plastuś

Stawka żywieniowa wynosi 7 złotych
Śniadanie 9.00 - 1,70 zł
Obiad 11.45-12.00- 3,60 zł
Podwieczorek -12.00- 1,70 zł
Rodziców dzieci posiadającymi potwierdzone przez lekarza alergie pokarmowe prosimy o kontakt z wychowawcą lub bezpośrednio z Intendentem w celu ustalenia wytycznych żywienia. Prosimy o współpracę!

Dzieci przyprowadzamy od 6.00- do 9.00
Zajęcia indywidualne ,wyrównawcze oraz koło origami do 9 tej!!!!
Spóźnienia zgłaszamy dzień wcześniej lub danego dnia telefonicznie 25-682-35-40
Rodzice ponoszą koszt za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka, bez podziału na kwadranse czy połowy godzin.
Godziny płatne 1 zł 6.00-8.00 i 13.00-17.00
Realizacja bezpłatnej podstawy programowej w godzinach 8.00-13.00

W obecnym roku nie podpisujemy umów z rodzicami ,a godziny pobytu dziecka deklarowali rodzice w karcie zgłoszenia do przedszkola na dany rok szkolny.
Dyżur dyrektor przedszkola
Poniedziałek 8.30-10.30
Środa 15.00-16.00
oraz w każdy możliwym czasie w każdej ważnej sprawie

Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kwota jednorazowa 42,46 zł suma ubezpieczenia 12 000 zł
Imienna deklaracja -u Pani Intendent do dnia 14 września, a składka do 28 września 2018

W roku szkolnym 2018/2019 podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:
100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne;

Zajęcia z języka angielskiego we wszystkich grupach
Zajęcia z religii –wymagana pisemna zgoda rodzica grupa 6 i 5-6 latków
Zajęcia techniki origami –każda grupa w wyznaczony ranek 8.00-9.00
Zajęcia metody aktywnego słuchania muzyki z Bati Strauss w każdej grupie elementy rytmiki

numer konta Rada Rodziców
Nr konta: 02 12402728 1111 0000 3989 8896
Kwota na rzecz Rady Rodziców 130 złotych 1 dziecko z rodziny płaci całą składkę, drugie połowę ,trzecie nie ponosi opłaty
Składka może być płacona w dogodnych w ratach
Pierwsza rata w listopadzie /przed Mikołajkami/ na konto lub do Pani Intendent

DOSTĘPNE INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
2019-10-01 19:58:39
Plan uroczystości
2019-09-10 19:18:40
Zebranie z rodzicami
2019-06-18 10:03:16
Dyżur wakacyjny - karta zgłoszenia dziecka
2019-06-13 19:32:03
Spotkania adaptacyjne
2019-06-04 10:56:10
Muzyka jest w Nas
2019-05-08 19:45:45
Wiosenne Uroczystości
2019-03-02 12:30:43
Zasady rekrutacji do przedszkola
2019-02-14 08:05:49
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
2019-01-05 21:17:01
Styczniowe uroczystości
2018-10-07 17:37:20
post
2018-10-06 19:36:45
Roczny plan pracy
2018-10-06 19:29:53
Programy 2018/2019
2018-09-04 18:34:42
Język angielski w przedszkolu
2018-09-03 19:24:24
Rok Szkolny 2018/2019
2018-06-04 19:27:16
RODO
2017-12-21 17:08:04
Ważne informacje dla Rodziców -nowy rok 2018/2019
2017-06-26 20:59:32
PODZIĘKOWANIA
2017-05-06 19:58:36
Smak Europy
2017-02-06 21:14:54
Miejski Grant Oświatowy 2017
2017-02-06 18:40:58
KORP
[ 1 2 3  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone