bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Poniedziałek, 16 Marzec 2020
Klub świadomego rodzica - artykuł

Wpływ mediów na zdrowie i rozwój dziecka

 

Wpływu mediów na dzieci i młodzież nie da się uniknąć, coraz częściej telewizja i komputer stają się dla dzieci i młodzieży głównym punktem odniesienia.

Ekran telewizora lub komputera wprowadza bardzo często członków rodziny w „elektroniczną samotność”. TZW. „uzależnienie ekranowe” polega na tym, że widz chętnie wchodzi w relacje z postaciami telewizyjnymi, czy bohaterami gier komputerowych, śledzi ich losy, martwi ich kłopotami – rezygnując z rzeczywistego spotkania, rozmowy i przyjaźni.

95% dzieci w Polsce na pytanie: „Co robisz wspólnie z rodzicami?” bez chwili zastanowienia odpowiada: „Oglądam telewizję”. Bardzo dużo zależy od nas dorosłych - od tego, jakiego używania mediów nauczymy naszych wychowanków. Problemy wychowawcze bywają często związane z innymi uzależnieniami, lekceważonymi czy zupełnie niedostrzeganymi przez dorosłych.

Do tych zjawisk należy niewątpliwie uzależnienie od tzw. mediów, czyli środków masowego przekazu, takie jak: prasa, radio, telewizja, filmy.

 

Niewątpliwie największe zagrożenie dla funkcjonowania psychicznego i fizycznego dziecka niesie komputer i Internet.

 

Przygoda z komputerem zaczyna się zupełnie niewinnie: najpierw ciekawość i fascynacja, która przy aprobacie rodziców prowadzi do rezygnacji z dotychczasowych form spędzania wolnego czasu. Wkrótce używanie komputera staje się główną formą aktywności dziecka. Po pewnym czasie, w przypadku braku dostępu do komputera pojawiają się u dziecka wybuchy agresji, apatia, rozdrażnienie, co z kolei powoduje konflikty z najbliższymi. Wspólne spacery z dzieckiem , rozmowy o problemach, książkach stają się dla niego nudne. Wśród rówieśników wiodącym tematem są bohaterowie gier komputerowych. Komunikacja między dziećmi przyjmuje charakter monotematyczny. Końcowym efektem uzależnienia od komputera, a w szczególności gier komputerowych mogą być: wzrost agresji wobec innych osób, chęć bezwzględnego podporządkowania sobie innych, egocentryzm, nastawienie wyłącznie na zaspokajanie własnych potrzeb, niski poziom empatii, brak zrozumienia i tolerancji, zbyt duża impulsywność w działaniu, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, obojętność, itp. Gry oparte na przemocy mają wpływ na kształtowanie negatywnych cech charakteru tjk: brak tolerancji, egoizm, nastawienie na rywalizację a nie współpracę, obojętność, agresja, bezwzględność, trudności w kontaktach społecznych, brak zainteresowań, brak organizacji czasu wolnego, itp.

 

Telewizja jest jednym z najpopularniejszych środków masowego przekazu. Podczas oglądania telewizji najwięcej do „stracenia” mają dzieci. Wynika to z właściwości ich psychofizycznego rozwoju. Agresywne dźwięki, migocący ekran powodują zaburzenie prawidłowego rozwoju zarówno sfery psychicznej/ szeroko rozumiane nerwice/, jak i fizycznej/ np. wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa itp./. Wskutek długotrwałego oglądania telewizji oraz programów, które nie wnoszą pozytywnych wartości w świat dziecka, dochodzi do przedwczesnego rozwoju psychicznego, który w tym wieku zawsze następuje kosztem rozwoju fizycznego. Dziecko ma mniej czasu na swobodne zabawy na powietrzu, przyzwyczaja się do tego, że „podniety” i treść przeżyć otrzymuje bez własnego wysiłku za naciśnięciem guzika. Mali widzowie głęboko przeżywają obrazy niosące ze sobą duży ładunek emocjonalny. Drastyczna treść programów może stwarzać napięcie nerwowe zaburzające poczucie bezpieczeństwa/ np. oglądanie programu W11 lub Detektywi/. Bierna obserwacja jeszcze bardziej potęguje ten stan. Dziecko wie, że nie może nic zrobić i staje się również obserwatorem w życiu. Programy niezrozumiałe dla dziecka mogą być przyczyną występowania lęków i męczących snów/ np. szeroko rozumiane filmy typu horror i kryminał/. Często nierzeczywistość oglądana staje się dla dziecka bliższa i bardziej zrozumiała niż życie realne np. M jak miłość/.

 

W wieku rozwojowym należy brać pod uwagę również inne czynniki wpływające destrukcyjnie na kształtowanie się rozwoju naszego dziecka. Do nich możemy zaliczyć:

 

Zaburzenia komunikacji, gdyż dialog z ekranem jest zawsze jednostronny.

Oderwanie od realnego życia poprzez wypełnienie go treściami telewizyjnymi.

Kształcenie podatności na sugestię i bezkrytyczność.

Wytwarzanie sztucznych potrzeb (reklamy telewizyjne).

Wzbudzanie zachowań agresywnych, fobii, lęków związanych z treściami oglądanych programów i filmów.

 

Jak ograniczyć czas spędzany przed komputerem i telewizorem?

- zachęć dziecko do innych form aktywności tj.: spacery, wycieczki, książki, itp.

- znaleźć czas na wspólne rozmowy, wycieczki, zabawy i itp.

- zachęcać do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych,

- nie pozwalać na oglądanie telewizji i pracę z komputerem w trakcie spotkań towarzyskich,

uroczystości rodzinnych,

- rozmawiać z dzieckiem o skutkach i spustoszeniu jakie może wywołać zbyt częste oglądanie telewizji

i korzystanie z komputera i Internetu,

- dzielić się własnymi wspomnieniami i pomysłami na ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.

 

Dozowanie mediów jest w wychowaniu dziecka konieczne, ale możliwe tylko dla tych rodziców, którzy sami są wolni od uzależnienia na przykład od telewizora.

Jeśli rodzic wracając do domu najpierw włącza telewizor, to nie jest w stanie dać dobrego wzorca swojemu dziecku.

Rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem o programach, które ono ogląda, o grach, którymi się bawi. Przez omawianie z dzieckiem tego, co obejrzało, rozwijamy jego pamięć, uczymy je właściwego dokonywania wyborów między dobrem a złem, poznajemy nasze dziecko, pomagamy mu porządkować wiadomości. Poświęćmy znacznie więcej czasu na to, aby wprowadzić dziecko w świat rzeczywisty. Jeśli rodzice pokazują i wyjaśniają dziecku świat, nie chce ono spędzać całych dni przed ekranem, nie czuje się samotne i zagubione.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEWIZJI I KOMPUTERA

Kontrolujmy jakość programów telewizyjnych oraz gier komputerowych.

Ograniczmy dziecku oglądanie TV i korzystanie z komputera do 1 godz. dziennie, a od 12 roku życia do 2 godz. dziennie.

Dokonujmy selekcji oglądanych programów.

Stosujmy zasadę: najpierw obowiązki, potem TV lub komputer.

W czasie odrabiania lekcji wyłączmy komputer.

Rozmawiajmy z dziećmi na temat wspólnie oglądanych programów.

Ustawmy telewizor i komputer w takim miejscu, by móc na bieżąco kontrolować korzystanie z nich przez dzieci.

Nie oglądajmy telewizji w czasie posiłków i uroczystości rodzinnych.

Pamiętajmy, że powyższe regulacje są potrzebne nie tylko dzieciom, ale i dorosłym.

 

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
AKTUALNOŚCI
2020-03-26 15:56:53
MEN - Nauczanie na odległość
2020-03-25 20:34:13
Propozycja zabaw z dziećmi - Grupa Jagódki
2020-03-25 18:52:01
Propozycje zabaw plastycznych
2020-03-24 13:06:57
Rekrutacja do przedszkola - zarządzenie z 13 marca 2020 r.
2020-03-23 18:49:35
Informacja
2020-03-19 13:05:30
Propozycja zabaw z języka angielskiego - A. Szoszka
2020-03-19 12:33:23
Zabawy plastyczne - masy
2020-03-19 12:31:49
Zabawy sensoryczne w domu - propozycje terapeuty SI
2020-03-19 09:30:47
Propozycje do zabawy w domu - propozycje logopedy
2020-03-17 22:48:54
Propozycje do pracy w domu- religia
2020-03-17 16:30:32
Propozycje do pracy w domu - Krasnale
2020-03-17 14:26:54
Propozycje do pracy w domu - Tuptusie
2020-03-16 18:13:58
Propozycje do pracy w domu - Jagódki
2020-03-16 18:07:45
Klub świadomego rodzica - artykuł
2020-03-16 15:43:51
Propozycje do pracy w domu - Ufoludki
2020-03-16 14:29:01
Propozycje do pracy w domu- Kleksy
2020-03-16 12:49:31
Propozycje do pracynw domu - Plastelinki
2020-03-14 22:37:05
Zasady rekrutacji do przedszkola - zmiana harmonogramu
2020-03-13 22:37:39
Rekrutacja
2020-03-12 07:14:17
Informacja koronawirus
[ 1 2 3 4 5  ]

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2020 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone