bip logo
  STRONA GŁÓWNA    NASZE PRZEDSZKOLE    AKTUALNOŚCI    EDUKACJA PRZEZ RUCH    KONTAKT    GALERIA    ORIGAMI  

Autor: Administrator Serwisu
Poniedziałek, 5 Maj 2014
Założenia programowe Klubiku

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KLUBIKU ORIGAMI

„ZACZAROWANE KÓLECZKO”

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 8 ‘PLASTUŚ’ W GARWOLINIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 
 origami przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych z dziećmi zdolnymi we wszystkich grupach. Zajęcia odbywać sie będą dwa -trzy razy w miesiącu w danej grupie. Zakłada się kontynuację pracy kółka plastycznego w latach następnych i rozszerzenie go o origami płaskie z kwadratu, trójkąta i kirigami.
Założenia programu;

 Systematyczne rozbudzanie zaciekawień dzieci w celu poznawania otaczającej rzeczywistości prowadzące do rozwijania zainteresowań i chęci uczestnictwa w zajęciach dodatkowych
Zapoznanie dzieci z różnorodnością form pracy zbiorowej i wzbudzenie chęci zdobywania
i odkrywania doświadczeń i umiejętności razem z kolegami
Dostosowanie tematów pracy do zainteresowań i zdolności dzieci, możliwości odszukiwania radości płynącej z takiej pracy
Systematyczne pomaganie w odszukiwaniu talentów i zdolności, wykorzystywanie form artystycznej aktywności, jako sposobu wspierania rozwoju wyobraźni i wyzwalania aktywności oraz ekspresji twórczej

Cele
Rozwijanie zdolności poznawczych /wzrok, słuch, dotyk/i manualnych prowadzących do rozbudzenia zainteresowań sztuką origami, doskonalenie sprawności językowej, czynności słuchania, czytania i pisania, rozwijanie pamięci,Poszerza pole widzenia, ćwiczy płynność i planowanie ruchu, dokładność, cierpliwość, ćwiczy panowanie nad napięciem mięśniowym, ·Budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości tworzenia piękna
Stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć związanych z uczestnictwem w grupie, stwarza odczucie sukcesu, wzmocnienie samooceny i dowartościowanie ··Przewidywane osiągnięcia
Dziecko: ·Wykonuje różnorodne prace stosując poznaną technikę plastyczną
Wykonuje prace na zadany temat, działa według planu
W swoich pracach wykorzystuje wiadomości dotyczące kształtu i wielkości
Nawiązuje kontakt z nauczycielem i kolegą, chętnie rozmawia, samodzielnie zadaje pytania
Akceptuje wszelkie zasady i reguły pracy w zespole

Wskazówki o realizacji
Nauczyciel organizuje pracę na zajęciach koła według kolejnych tematów ( 12 spotkań od stycznia  do maja w odstępie co dwa tygodnie)
Organizacja zajęć powinna być przesycona zagadnieniami wychowawczymi – po co to robimy, w jakim celu, dla kogo
Należy jasno i konkretnie wyjaśnić dzieciom zasady pracy, wówczas utrzymana zostanie dobra organizacja i dyscyplina pracy
Nauczyciel opracowuje tematykę zajęć dostosowując ją do możliwości i zainteresowań dzieci


Ewaluacja

Aby przekonać się, czy program ma pożądany wpływ na dzieci i w jakim stopniu są osiągnięte cele konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco. Opiera się na obserwacji:
zaangażowania dziecka na zajęciach
samodzielności i umiejętność współpracy z kolegami.
Ważnym elementem ewaluacji będzie również:
udział w konkursach plastycznych,
prezentacja prac uczestników koła origami,


Literatura:

1.Dorota Dziamska, Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła, bis, Warszawa 2003
2.Dorota Dziamska, Bajkowe kółeczka czyli origami płaskie z koła, bis, Warszawa 2004

 

 

DOSTĘPNE INFORMACJE
ORIGAMI
2017-10-27 17:42:24
Dzień Origami w naszym przedszkolu
2014-10-07 12:53:43
Harmonogram klubiku Zaczarowane kółeczko
2014-05-05 19:42:19
Założenia programowe Klubiku
2014-04-26 19:23:56
Przedszkolny Klubik Zaczarowne kółeczko
2014-02-10 17:30:06
Przedszkolny Klub Origami

Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ"
ul.Armii Wojska Polskiego 30
08-400 Garwolin

tel/faks 025 682-35-40
email 1: pp8garwolin@o2.pl
email 2: dyrektor@pp8garwolin.idl.plCopyright © 2011 - 2019 Publiczne Przedszkole Nr 8 "PLASTUŚ" Wszelkie prawa zastrzeżone