• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://pp8plastus.pl.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików jpg i pdf nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie.
 • Serwis  zawiera dokumenty jpg i pdf, powstałe na podstawie dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. 
  Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie jpg, pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Publiczne Przedszkole Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc 025 682 -35-40 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając na ten link www.rpo.gov.pl przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole Nr 8 ‘Plastuś” w Garwolinie
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 30

08-400 Garwolinie
tel 025 682 35 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Aby wejść do budynku głównego przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 30 należy wejść bezpośrednio do       budynku otwierając samodzielnie drzwi.
  Przy drzwiach wejściowych na wysokości około jednego metra 30 centymetrów umieszczony jest dzwonek do przywołania pracownika. Wewnątrz znajduje się domofon do wywołania dzieci z sal zajęć.
 3. Do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 4. Przy schodach wejściowych nie znajdują się podjazdy. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 5. Budynek posiada dwa piętra i nie mamy windy osobowej, jedynie towarowe.
 6. W pobliżu obiektu jest miejsce wydzielone do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 9. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzieloną drogę ewakuacyjną.

Nasze Grupy

grupa 1 Krasnale

Grupa I
Krasnale

grupa 2 Tuptusie

Grupa II
Tuptusie

grupa 3 Kleksy

Grupa III
Kleksy

grupa 4 Ufoludki

Grupa IV
Ufoludki

grupa 5 Jagódki

Grupa V
Jagódki

grupa 6 Plastelinki

Grupa VI
Plastelinki

Przekierowanie na strone Facebook