• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Witamy wszyskich Rodziców i Przedszkolaków w nowym roku szkolnym 2022/ 2023.

Oto kilka informacji organizacyjnych z naszego Statutu przedszkola;

1. Czas pracy przedszkola 6.00-17.00 i w tym czasie realizujemy podstawę programową wykorzystując różnorodne formy i metody pracy z dzieckiem.Odpłatność 1 zł poza bezpłatną  podstawą /8-13/.W przedszkolu  działa system  Iprzeszkole.

Naszą wiodącą metodą pracy ,która nas wyróżnia to system  Edukacja Przez Ruch z techniką origami. Wszystkiem metody i formy pracy z dziećmi zawarte są w naszej Koncepcji pracy.

2. Co roku pozyskujemy środki na realizację dodatkowych zajęć dla  dzieci w postaci grantów  oświatowych i programów edukacyjnych. W poprzednim roku pozyskaliśmy jako jedyne przedszkole w maszym mieście matematyczny grat mBanku na realizację zajęć matematycznych pt.,,Rosnę z matematyką' oraz bierzemy nadal udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 'Nasza Epopeja -Pan Tadeusz'. Nasze prace zostaną wystawione w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu w dniu 23 maja 2023 roku.

3.Program wychowania przedszkolnego w oparciu o który realizujemy podstawę programową to;  ,,W kręgu zabawy ' aut.J.Pytlarczyk. Celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój dziecka.

4.Zajecia religii organizowane są za zgodą rodziców w dwóch grupach 'Plastelinki i 'Jagódki'

5. Zajęcia j.angielskiego odbywają się w czwartek.

6. Raz w miesiacu organizujemy spotkania teatralne, koncerty oraz  organizujemy wycieczki/ po ustaleniu z rodzicami/  - odpłatnie i z pomocą Rady Rodziców .Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin,ustala składkę na rzecz działań statutowych rady rodziców .

7. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zatrudniamy  specjalistów; psychologów, pedagoga  specjalnego ,terapeutów integracji sensorycznej ,terapi pedgogicznej,rewalidacji,logopedę,oligofrenopedagogów. Zgodnie i w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Dla każdego dziecka prowadzone są teczki indywidualne tzw.portfolio /arkusze obserwacji na cały pobyt w przedszkolu, gromadzone są prace plastyczne,Karty Oceny Rozwoju Psychomotorycznego KORP/.W tym roku nauczyciele pełnić będą dodatkowe dyżury związane z kontaktem z rodzicami/ przekazywanie  informacji o dziecku/ i z dziećmi.

8. Przedszkole  zgodnie ze Statutem nie prowadzi diet dla dzieci ,ale nie zamykamy się na te ważne informacjie płynące  ze strony rodziców  poparte zaświadczeniami od lekarza i chętnie wspópracujemy. Prosimy o podawanie informacji o alergiach ,nietolerancjach pokarmowych,  do wychowawców grup. Na tablicy w holu przedszkola jest podawany jadłospis.

9.Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrz Miasta Garwolina -stawka żywieniowa wynosi 12 złotych dziennie.

10.Wszystkie nasze działania jako przedszkola były ,są i będą realizowane  przy ścisłej wspólpracy z RODZICAMI ,z organem prowadzącym i nadzorujący.

11.Wiemy ,iż możemy zawsze liczyć na Państwa współpracę i pomoc w każdej sprawie. Liczymy na wzajemne zrozumienie i wspólpracę  dla dobra dziecka.

12. Skargi ,prośby kierujemy do nauczycieli grup i dyrektora przedszkola,nie odpowiadamy na anonimy,które są wyrazem braku odwagi i chęci wspólpracy /takie sie zdarzają/ZDROWEGO ,WSPANIAŁEGO ROKU!!!!

 

Nasze Grupy

grupa 1 Krasnale

Grupa I
Krasnale

grupa 2 Tuptusie

Grupa II
Tuptusie

grupa 3 Kleksy

Grupa III
Kleksy

grupa 4 Ufoludki

Grupa IV
Ufoludki

grupa 5 Jagódki

Grupa V
Jagódki

grupa 6 Plastelinki

Grupa VI
Plastelinki

Przekierowanie na strone Facebook