Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

                                          OGŁOSZENIE

                                      PRZERWA WAKACYJNA

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Garwolina nasze przedszkole

będzie miało przerwę w pracy w dniach 1 – 12 sierpień

W pozostałe dni wakacyjne przedszkole pracuje jak dotychczas.

Prosimy o wypełnianie zgłoszenia dzieci na wakacje u wychowawców grup

do dnia 20 czerwca.

 

ZGŁOSZENIE_NA_WAKACJE_2022.pdf