Tel. 25 682 35 40
E-mail: pp8garwolin@o2.pl
Adres: ul. Żołnierzy II Armii Woj. Pol. 30, 08-400 Garwolin

W codziennej pracy z naszymi przedszkolakami stosujemy elementy różnorodnych metod i form pracy z dziećmi. Staramy się aby były one atrakcyjne i wpływały na wszechstronny rozwój dzieci.

System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej.

Edukacja przez ruch to pedagogiczny system kształcenia i terapii, który jest zbiorem różnorodnych technik i metod pracy z dzieckiem  wykorzystujących naturalny ruch organizmu w procesie uczenia się.  Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując poszczególne aspekty aktu ruchowego i zwiększając ogólną koordynację ruchową co wpływa na integrację układu sensorycznego.